Agricultura convoca 1,7M d’euros en ajuts als productors amb distintiu DOP o IGP de producció ecològica o integrada

dimecres, 27 juny, 2018

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 22 de juliol de 2018. Els ajuts estan cofinançats en un 57% pel DARP i la resta per fons europeus d’acord amb el que preveu el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.

 

El Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya convoca 1,7 milions d’euros en ajut de suport als productors que gaudeixen d’un distintiu comunitari de Denominació d’Origen (DOP) o Indicació Geogràfica Protegida (IGP) inscrits en el registre comunitari corresponent, incloses les vitivinícoles, els productors de la producció agrària ecològica  (PAE) i els de la producció integrada (PI) mitjançant els ajuts següents:

• A la participació per primer cop dels agricultors/es actiu/s i agrupacions d’agricultors/es en un programa de qualitat dels aliments, d’ara endavant, operació 1. 

• A l’organització d’activitats d’informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments, d’ara endavant, operació 2.

 

Els ajuts per a la participació en programes de qualitat dels aliments (operació 1):

• Són persones beneficiàries els agricultors/es actius/ves, d'acord amb l'article 8 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, i agrupacions d'agricultors/es que participen per primer cop en un programa de qualitat dels aliments. Aquestes persones poden sol·licitar l’ajut els cinc anys posteriors a la data d’inscripció en el respectiu programa de qualitat.

• Són sol·licitants d'aquests ajuts els Consells Reguladors (entitats sense ànim de lucre, que tinguin productors de base inscrits en els seus registres) que representen els agricultors/es i ramaders/es inscrits en el programa de qualitat.

Els ajuts per a les activitats d'informació i promoció (operació 2):

• Poden ser beneficiàries i sol·licitants d'aquest ajuts els consells reguladors i les federacions de consells reguladors dels programes de qualitat dels aliments.