“Al Vallès, veremem!” projecte del Vallès Occidental en el marc de la Xarxa, seleccionat pel Banc de Bones practiques dels governs locals de l’FMC i la Fundació Carles Pi i Sunyer

dimecres, 22 juliol, 2020

El Banc de Bones Pràctiques dels governs locals és un servei impulsat per la Federació de Municipis de Catalunya, la Fundació Carles Pi i Sunyer d'estudis autonòmics i locals i els ajuntaments de més de cinc mil habitants de Catalunya que identifica i difon experiències innovadores de govern i gestió municipal. L’objectiu fonamental del Banc de Bones Pràctiques dels governs locals és promoure la millora i la innovació en els governs locals. Els instruments per aconseguir-ho són la difusió d’experiències, seguint una metodologia comuna, i la reflexió i l’intercanvi de coneixement sobre polítiques locals.

Al Vallès, veremem! és un projecte impulsat pel Servei de Turisme del Consell Comarcal del Vallès Occidental per a fer conèixer i aplegar les diferents experiències de cultiu de la vinya i de producció de vi que hi ha a la comarca del Vallès Occidental. Aplega les iniciatives de la vinya, tant les que continuen amb tradicions familiars que han perviscut a la zona, com els projectes emprenedors que han recuperat aquest cultiu a la comarca. És un projecte que aglutina i difon aquestes iniciatives per tal de posar-les en valor i dotar-les de visibilitat. Es vincula directament amb la difusió del patrimoni i dels actius del territori. D'aquesta manera, s'estimula el coneixement i el respecte per l'entorn natural i patrimonial. El projecte està vinculat amb la Xarxa Productes de la Terra i ha creat una marca comarcal així com ha difós, a través de diferents accions promocionals, els seus productes i la tasca dels productors que hi ha al darrera.