El Comitè Director de la Xarxa aprova el balanç de les activitats del 2016 i les previsions del 2017

divendres, 16 juny, 2017

La Xarxa disposa d’un Cens de 1.167 empreses repartides entre els 12 ens locals que en formen part, de les quals un 50% han participat en almenys una activitat.

Ahir dijous 15 de juny es va celebrar la 7a reunió del Comitè Director de la Xarxa Productes de la Terra, l’òrgan amb representació política de tots els membres de la Xarxa, els 12 ens locals que en formen part i de les àrees de la Diputació de Barcelona que hi participen. La reunió va estar presidida pel Vicepresident 2n i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, Sr. Marc Castells.

En la reunió es van repassar els principals resultats assolits en el primer any d’execució d’activitats del nou Pla Estratègic i Operatiu 2016-20, aprovat l’any anterior, repartides en les 9 línies estratègiques de la seva arquitectura. Cal destacar, entre d’altres dades:

  • Es treballa amb un Cens de 1.167 empreses
  • S’han creat 12 empreses noves
  • S’han invertit 537 hores en formació sobre gestió empresarial
  • S’han recuperat 22 varietats locals
  • 611 empreses han participant en esdeveniments de promoció
  • S’han realitzat 6 sessions de networking amb participació de 87 empreses i 92 restaurants i comerços
  • Es disposa d’una nova pàgina web i presència a les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram i Youtube.
  • S’està treballant per segmentar les empreses de la Xarxa i detectar capacitats de creixement

 

Pel que fa a les previsions de l’any 2017, s’ha destacat:

  • La propera realització d’una jornada de networking entre empreses de la Xarxa i comerços de la ciutat de Barcelona
  • El projecte de Central de compres, liderat pel Parc a Taula, de la Gerència d’Espais Naturals

 

El 2016 s’ha executat un pressupost de 1.047,698 €, un 18% del total previst durant el període 2016-20.

Pel que fa als reptes de la Xarxa, s’ha destacat que cal enfortir les associacions d’empreses i incrementar la seva participació en activitats de la Xarxa i també incrementar la capacitat d’influència de la Xarxa en altres agents públics i privats.