El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació posa en marxa el procés de participació per a la definició del Pla Estratègic de l'Alimentació a Catalunya, en el qual hi participa la Xarxa Productes de la Terra

dimecres, 10 juny, 2020

Per què una estratègia alimentària per a Catalunya? Des de la Generalitat de Catalunya es vol impulsar una estratègia alimentària de país per al període 2021-2026, que aposti per un sistema alimentari sostenible, competitiu i arrelat al territori, que produeixi uns aliments accessibles, saludables i de qualitat, reconeguts pels consumidors.

Amb l'objectiu de fer front a aquest repte que tenim com a país, és necessari disposar d'una política alimentària compartida amb tota la societat, construïda des de la producció d'aliments i arrelada al territori. El Pla Estratègic de l’Alimentació a Catalunya 2021-2026 s’estructura en quatre grans eixos de treball, per als quals es defineixen uns objectius i línies estratègiques que s'acaben concretant en iniciatives, és a dir, les accions específiques que s'han de realitzar per donar resposta als objectius marcats.

En aquest context, la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, en col·laboració amb la Secretaria de Transparència i Govern Obert, impulsa un procés participatiu per incorporar en la definició d’aquesta estratègia a tots els qui componen la cadena de valor agroalimentària, des dels productors d'aliments fins als consumidors finals. Aquest procés té com a finalitat recollir i desenvolupar propostes d’iniciatives sobre els objectius estratègics que les persones participants considerin més rellevants per al futur de l'alimentació a Catalunya.

 

De què parlarem?

El debat participatiu girarà al voltant de com volem que sigui el nostre sistema alimentari:

Eix 1: un sistema alimentari sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular

Eix 2: un sistema alimentari propi i arrelat al territori

Eix 3: un sistema alimentari just, equitatiu i cohesionat

Eix 4: un sistema alimentari saludable i de confiança

Com ho farem?

Durant les primeres setmanes es podrà omplir aquest qüestionari per prioritzar els objectius i línies estratègiques del Pla Estratègic de l'Alimentació a Catalunya.

Amb el resultat d'aquests qüestionaris, al llarg del mes de juny es duran a terme quatre sessions de debat en línia (una per cada eix del Pla) per desenvolupar propostes d'iniciatives amb les persones que hi participin. Es partirà del treball realitzat al llarg d'aquests mesos amb els diferents grups de treball d'experts i tècnics impulsats des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. A l'apartat de propostes es poden veure totes les propostes d'inciatives realitzades, donar suport a les que es considerin més adequades i recollir de noves.

A la tardor es faran sessions presencials de debat distribuïdes per tota Catalunya, de manera que les iniciatives i actuacions es puguin concretar a cada territori donant resposta a les seves necessitats específiques.