El diari El Punt Avui dedica un reportatge a la Xarxa Productes de la Terra, amb les darreres accions realitzades i destacant els 55 productes singulars