El Govern aprova l’Agenda Rural de Catalunya

dimecres, 15 juny, 2022

El passat 24 de maig, el Govern va aprovar l’Agenda Rural de Catalunya, que identifica les necessitats i reptes del territori rural per garantir-ne les condicions de vida i de desenvolupament.

A Catalunya, dos de cada tres municipis catalans tenen menys de 100 hab./km2, més de la meitat dels quals no arriben als 20 hab./km2. Així mateix, hi ha 336 municipis de menys de 500 habitants, que ocupen una superfície del 35% del país, però que representen l’1% de la població. L’Agenda Rural ha d’esdevenir un element clau per planificar les polítiques d'equilibri i cohesió territorial del país.

L’Agenda Rural de Catalunya ha estat redactada seguint el marc de referència de la iniciativa del Parlament Europeu per elaborar una Agenda Rural Europea que fomenti el desenvolupament socioeconòmic, el creixement i la diversificació econòmica, el benestar social, la protecció de la natura i la cooperació i interconnexió amb les àrees urbanes.

S’han definit un total de 892 accions, de les quals 277 són prioritàries i 59 s’han identificat com a estratègiques.  Aquestes accions s’organitzen entorn de set grans reptes:

  1. Persones, benestar i repte demogràfic.
  2. Transició ecològica.
  3. Territori connectat.
  4. Sistema agroalimentari.
  5. Gestió forestal.
  6. Innovació i dinamització social i econòmica.
  7. Governança.

El desplegament de l’Agenda Rural de Catalunya es realitzarà a través d’un Pla d’Acció, que definirà les accions a portar a terme o bé que han de continuar desenvolupant els diferents departaments de la Generalitat per assolir els reptes identificats.

Així mateix, una Comissió interdepartamental vetllarà pel seguiment i compliment dels objectius marcats en el Pla.

Podeu ampliar la notícia al web de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (enllaç) i clicant aquest enllaç trobareu el resum executiu de l’Agenda Rural CAT