El Parc del Castell de Montesquiu promou la ramaderia per a la conservació de les seves finques agràries públiques

dijous, 11 març, 2021

Amb l’objectiu principal de mantenir la qualitat paisatgística i els espais de pastura i per tal de potenciar l’activitat econòmica, el Parc del Castell de Montesquiu manté des de fa uns anys dos contractes d’arrendament d’aprofitament de les finques públiques agràries per a pastures: el de la finca de les Codines, dedicada principalment a prats de dall i a la pastura de cavalls, i el de les finques de Planeses, la Solana i la Casanova, dedicades a la pastura d'un ramat de vaques llemosines. A la primera, aquesta primavera s’hi vol començar la cria de mules.

L'activitat del sector primari es reconeix com un element clau per a la conservació dels espais naturals protegits, especialment pel que fa als ecosistemes naturals i el paisatge, estretament vinculats i dependents dels usos del sòl que s'hi practiquen. S’intenta compatibilitzar l'activitat del sector primari amb els objectius de conservació de l'espai en si. Per tant, i en aquest sentit, es treballa en la creació d'eines que permetin millorar l'activitat del sector primari i que alhora aquesta es realitzi amb el mínim impacte possible sobre el medi natural.

 

Aquí podeu veure un vídeo sobre l’activitat

 

El Parc del Castell de Montesquiu inclou les masies següents: la Casanova, la Solana, Planeses, Sant Moí i les Codines. Els antics camps de conreu agrícola d'aquestes masies sumen una superfície d’unes 65 hectàrees i s'han seguit mantenint i conservant com a prats de pastura. A més, s’han de sumar unes altres 65 hectàrees de pastures arbrades que també s’han seguit mantenint com a bosc pasturat, el que s’anomena silvopastura. Des de fa uns anys, el Parc té arrendades la finca de les Codines, per una banda, i les finques de Planeses, la Solana i la Casanova, per una altra.

Tècnicament són concessions demanials per aprofitament de pastures en finques públiques. Aquestes concessions es fan per a treballs d'aprofitament i millora de les pastures de la finca i, a canvi, es demanen labors a realitzar per mantenir aquests camps en les millors condicions possibles. L’objectiu és garantir el caràcter extensiu de l’activitat i evitar impactes negatius sobre el medi: la càrrega màxima de bestiar no ha d’afectar la sostenibilitat d’aquestes pastures i cal evitar que es malmetin els camins i les zones de pas.