La Xarxa Productes de la Terra celebra el seu Comitè Director acordant una pròrroga del seu Pla Estratègic i Operatiu per al 2021 i presentant una campanya de Nadal a les xarxes

dimecres, 2 desembre, 2020

La Xarxa Productes de la Terra va celebrar ahir 1/12/20 de manera virtual el seu Comitè Director, òrgan amb representació política dels seus membres, presidit per la Sra. Eva Menor, presidenta de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç. Aquest òrgan es reuneix un cop l’any per fer seguiment de les activitats que s’han realitzat i impulsar-ne de noves.

A la reunió es va fer un repàs de les principals activitats realitzades per tots els membres, els 12 ens locals i les diferents gerències de la Diputació de Barcelona que hi participen, durant aquest any 2020, marcat per la pandèmia de la COVID19. S’ha pogut constatar que, malgrat la pandèmia els membres han fet un gran esforç per adaptar-se a la situació sobrevinguda, que han permès continuar el treball de suport a les empreses de la Xarxa.

Durant la reunió s’ha acordat prorrogar el Pla Estratègic i Operatiu de la Xarxa 2016-20 per a l’any 2021. En el proper Comitè Director es presentaran les dades completes de les activitats realitzades durant el període 2016-20 i es marcarà un nou horitzó de treball per la Xarxa.