L'IRTA participa al projecte EC Safe Seafook per a conèixer els beneficis i els riscos del consum del peix i marisc

El projecte ECsafeSEAFOOD, finançat per la Unió Europea, ha publicat tres guies que tenen per objectiu donar a conèixer als consumidors, a l’administració i a les empreses del sector els beneficis i riscos del consum de productes de la pesca i l’aqüicultura marina. Cada una d’elles ho fa des de la perspectiva de cada públic.

 

El marisc i el peix tenen un rol destacat en una dieta equilibrada. Són un aliment ric en nutrients i una font important de proteïnes, vitamines, minerals i omega 3. Però també poden contenir components contaminants perjudicials per la salut. Per a la majoria de la gent, però, els beneficis del consum de productes del mar són majors que el risc potencial que suposa.

En els darreres anys, la recerca s’ha centrat en entendre l’origen dels possibles contaminants d’aquests productes. El projecte ECsafeSEAFOOD ha identificat els riscos potencials del consum de peix i marisc i les opcions per a minimitzar-los. Les tres guies editades es basen en els resultats de la recerca dels socis del projecte i d’altres recerques relacionades amb la seguretat alimentària dels productes del mar, tant de pesca com d’aqüicultura.

La guia dirigida als consumidors informa dels beneficis i els riscos en relació a la dieta. Destaca que tot i que existeix una preocupació sobre les possibles intoxicacions per consum de marisc, els resultats mostren que la presència de contaminants és baixa i que el seu consum no suposa un risc per als consumidors, sempre que es faci en una dieta equilibrada.

Les directrius per a la indústria consten d’un seguit de recomanacions per al sector –des dels  mariscadors i pescadors fins als productors o distribuïdors- per assessorar-los en el proveïment de marisc. Inclou un resum sobre la percepció de beneficis i riscos del consum de productes del mar per part dels consumidors i mètodes de detecció de contaminants desenvolupats durant el projecte. També es fan recomanacions sobre com reduir el risc de contaminació del producte, des d’aspectes biològics en origen, passant pels processos industrials o tècniques de cuinat.

Finalment, el text destinat a l’administració dóna a conèixer als organismes competents els últims resultats de la recerca productes de pesca i aqüicultura marina, i té com a objectiu contribuir a la creació de polítiques europees per a millorar la seguretat alimentària a partir de resultats científics. Se centra sobretot en la presència de nous contaminants químics que encara no han estat regulats.

Etiquetes: