Tres gerències de la Diputació que participen a la Xarxa Productes de la terra assisteixen als grups de treballs de diferents eixos per elaborar el Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya (2020-25)

divendres, 8 novembre, 2019

El Consell Català de l’Alimentació (CCA), impulsat pel Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, va ser creat el 25 de juliol de 2017 pel Decret 126/2017, on queda regulat la composició del plenari així com les seves funcions i Comissions.

El Consell Català de l’Alimentació va aprovar la composició de les quatre comissions que integren el Consell, i que aquesta setmana han iniciat la seva dinàmica de treball. Les quatre Comissions que integren el Consell són aquestes, amb la participació de diferents gerències de la Diputació de Barcelona que partcipen a la Xarxa Productes de la Terra:

  • Cadena Agroalimentària (amb presència de la Gerència de Salut Pública de la Diputació de Barcelona)
  • Competitivitat i Internacionalització alimentària (amb presència de la Gerència de Promoció Econòmica de la Diputació de Barcelona)
  • Territori i Gastronomia (amb presència de la Gerència d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona)
  • Malbaratament i sostenibilitat

A més, a la reunió del 6 de maig de 2019 es va aprovar l’elaboració del Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya 2020-2025 (PEAC). El tret de sortida del PEAC es va fer el 3 d’octubre amb una presentació als membres de les Comissions.