Jornada “Anàlisi de la transició agroecològica a l’Espai Gallecs”

dijous, 17 maig, 2018 - 09:30
Espai Gallecs
Geolocation

La transició des dels sistemes agrícoles convencionals cap a models més respectuosos amb el medi, com pot ser l’agricultura ecològica, pot comportar una sèrie de complicacions associades que fan difícil donar aquest pas. Però l’agricultura ecològica també suposa una oportunitat, una aposta pels valors naturals i agrícoles tradicionals. Aquesta etapa de transició és un període de reorganització agronòmica i ecosistèmica, que ha d’assegurar la sostenibilitat de la gestió. La transició agroecològica és, doncs, un procés complex que cal articular a diferents escales i tenint en compte els aspectes agronòmics, tècnics, ecològics, econòmics, socials i culturals.

L'experiència de la reconversió a Gallecs, i el seguiment detallat de vint parcel·les pilot, ha permès obtenir una visió detallada dels principals canvis ocorreguts en la producció, en la infestació d'herbes i en la qualitat del sòl, els problemes que poden suposar aquests canvis, així com plantejar les oportunitats per a la seva mitigació.

Programa

L’espai Gallecs, participar a les accions de la Xarxa Productes de la Terra a través de la col·laboració amb el CC Vallès Oriental.

Organitzador: 
Parc de Gallecs
Tipus d'acte: 
Acte organitzat per la coordinació de la Xarxa Productes de la Terra