Jornada tècnica “Fertilització del sòl i gestió de les dejeccions ramaderes al Baix Llobregat”

dimecres, 13 novembre, 2019 - 17:00 a 20:00
Masia de Can Comas - Camí de la Ribera s/n - El Prat

El Decret 153/2019 regula la gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats, estableix mesures dirigides a reduir i prevenir la contaminació deguda als nitrats d’origen agrari. També aprova el programa d’actuació aplicable a les zones vulnerables designades a Catalunya en compliment de la Directiva de Nitrats.

Les noves normes establertes són aplicables a les tasques de gestió de dejeccions i altres fertilitzants nitrogenats que es fan a tota Catalunya. Per aquest motiu, és necessari recalcar que hi ha referències del Decret que són aplicables tant en zones vulnerables com en zones no vulnerables, tret d’aquelles en què s’indica específicament que només ho són per a zones vulnerables. Així mateix, modifica molts aspectes fonamentals pel que fa a la gestió a l’explotació ramadera i a la fertilització, i desplega algunes disposicions que repercuteixen directament sobre agricultors i ramaders en cas de no complir-les.

En aquesta sessió informativa s’abordaran els trets més rellevants de la nova normativa que és d’aplicació tant a ramaders com a agricultors.

Podeu consultar aquí el programa complet

Organitzador: 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Tipus d'acte: 
Acte de caràcter tècnic