Trobada de profit “El món local per un cicle sostenible dels aliments. Del malbaratament a l’aprofitament”

dijous, 14 novembre, 2019 - 09:30 a 13:30
Sala d'Actes del Vagó. Recinte de l’Escola Industrial. Carrer Comte d’Urgell, 187. Barcelona 

El malbaratament d’aliments és un fenomen global amb repercussions molt diverses que van des de l’accés als aliments i la incidència en la salut fins els models de  producció i consum o la generació de residus. La FAO estima que al món un terç dels aliments produïts no es consumeixen. A Catalunya, es calcula que cada any llencem 35 kg/hab i any al final de la cadena alimentària (comerç al detall, restauració i llars).

Com podem abordar la prevenció del malbaratament des dels  municipis? Com podem recuperar el valor dels aliments i impulsar mecanismes per un bon aprofitament?

L’Agència de Residus de Catalunya, en el marc del  projecte Ecowaste4Food, ha impulsat el Pla de           prevenció del malbaratament alimentari o Pla de profit, amb l’objectiu prevenir el malbaratament alimentari a Catalunya en tots els sectors de la cadena alimentària.

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat forma part del Comitè estratègic català del projecte        Ecowaste4Food. Conjuntament amb l’ARC, proposen impulsar un espai complementari específic pel món local per compartir i intercanviar experiències sobre aprofitament alimentari i prevenció del malbaratament.

Per aquests motius, els objectius d’aquest Seminari de treball és promoure aquest intercanvi i generar un espai regular de trobada en del món local sobre aprofitament i prevenció del malbaratament alimentari , el marc de la Xarxa i en plena coordinació amb l’Agència de Residus de Catalunya.

Disposeu del programa preliminar com arxiu adjunt.

Inscripcions: Secretaria tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

 Telèfon: 93 402 22 22 ext. 37212

 

 

 

 

  

 

Tipus d'acte: 
Acte de caràcter tècnic