Què és la xarxa?

La Xarxa Productes de la Terra és una agrupació voluntària de 12 ens locals d’àmbit supramunicipal impulsada per la Diputació de Barcelona l’any 2010 que agrupa més d’un miler d’empreses productores i elaboradores de productes alimentaris de qualitat de la demarcació de Barcelona. L’objectiu principal de la Xarxa és enfortir aquest teixit empresarial, per tal que les empreses siguin més competitives i sostenibles, i els territoris més atractius i de qualitat.

La Xarxa ha treballat un primer Pla Estratègic i Operatiu del 2010 al 2014 i el juliol de l’any 2016 es va aprovar l’actual Pla Estratègic i Operatiu del 2016 al 2020, que inclou 325 activitats amb un pressupost previst de 6,4 milions d’euros per a tot el període.

A través dels ens locals membres de la Xarxa donem suport a les empreses en aquests àmbits:

• En gestió empresarial: formació i assessorament en tots els àmbits de la gestió de l’empresa: tràmits, ordenances, sol·licitud i gestió de subvencions.

• En els processos productius: formació i assessorament en qualitat i seguretat dels aliments, transformació agroalimentària, certificacions, denominacions d’origen, reconversió a l’agricultura ecològica, innovació tecnològica i productiva.

• La comercialització: coneixement i estratègia de mercats, fidelització de clients, plataformes i sistemes de comercialització. Foment d’estratègies de col·laboració amb el sector de la restauració, campanyes gastronòmiques, participació en fires específiques o genèriques, campanyes de promoció, elaboració de catàlegs i presència a Internet.

• La cooperació entre les empreses: impuls a processos de constitució d’associacions i foment de projectes de cooperació entre empreses.

Per altra banda, la Xarxa ha elaborat una llista de 55 productes singulars, que tenen unes característiques pròpies i excepcionals sovint arrelats a una comarca o territori molt concret.

 

CONTACTE

Coordinació tècnica de la Xarxa:
Servei de Teixit Productiu
Travessera de les Corts, 131-159 08029 Barcelona
Recinte Maternitat – Pavelló Mestral, 3a planta
Telèfon 93 402 25 24
productesdelaterra@diba.cat