Presentació

Aquesta és la comunitat virtual de la Xarxa Productes de la terra.  La Xarxa Productes de la terra és una agrupació voluntària d’ens locals d’àmbit comarcal impulsada i coordinada per la Diputació de Barcelona, amb la finalitat d’enfortir el teixit empresarial de productes alimenaris locals i de qualitat de la terra i el mar de la província de Barcelona.

La Xarxa Productes de la terra dóna cobertura a pràcticament tot el territori de la província de Barcelona, a través dels seus membres. Si cliqueu a sobre de cada membre, us dirigireu a l'apartat de les seves pàgines web on es descriuen les activitats que estan desenvolupant en aquest àmbit:

L’impuls de la Xarxa és a càrrec de la Diputació de Barcelona, a través de les següents àrees:

  • Àrea de Desenvolupament Econòmic Local- Gerència de Serveis de Desenvolupament Econòmic (coord), Gerència de Serveis de Comerç, Gerència de Serveis de Turisme
  • Àrea de Territori i Sostenibilitat - Gerència de Serveis d'Espais Naturals
  • Àrea d'Atenció a les persones - Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum