3a edició del Directori d'empreses i productes de la Xarxa Productes de la Terra - 2019

La Xarxa Productes de la Terra, és una agrupació voluntària de 12 ens locals d’àmbit supramunicipal impulsada per la Diputació de Barcelona l’any 2010. L’objectiu de la Xarxa, que compta amb un cens de més d’un miler d’empreses,  és enfortir el teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la demarcació de Barcelona.

La Xarxa Productes de la Terra disposa d’un Pla Estratègic on una de les principals línies d’actuació és la millora de la comercialització de les empreses que en formen part. En el marc d’aquesta línia, es duen a terme diferents accions amb l’objectiu que les empreses ampliïn les seves oportunitats de negoci: formació i assessorament en màrqueting i comercialització; presència a fires des de l’àmbit local fins l’internacional; elaboració de material promocional tant en paper com en suport digital, comerç on line, accions de promoció del consum dels productes locals a nivell dels restaurants, les escoles i les institucions públiques, destacant així les més rellevants.

Presentem aquí la 3a edició del Directori d’empreses i productes de la Xarxa Productes de la Terra on es poden trobar més d’un miler d’empreses classificades per sectors, destacant aquelles que produeixen o elaboren  productes singulars, les que fan producció ecològica, aquelles que són centenàries i les que comercialitzen en circuit curt. D’aquesta manera posem a l’abast dels clients potencials (restauradors, distribuïdors, comerç al detall especialitzat, col·lectivitats, públic final,...) una informació que esperem que sigui molt valuosa i útil i que és un actiu rellevant del nostre territori.