Convocatòria d'ajuts a la qualitat i l'artesania alimentàries

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) convoca ajuts de minimis per a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària, per ORDRE AAM/240/2011, del 16 de setembre (DOGC núm. 5975 - 30/09/2011). Es poden sol·licitar de l'1 al 31 d'octubre de 2011, ambdós inclosos.

Aquests ajuts tindran tres línies amb objectius diferents. La primera línia vol promocionar els distintius d'origen i qualitat DOP, IGP, ETG dels productes inscrits en el registre comunitari no lligats directament a la producció i dels productes amb reconeixement transitori. La segona línia està destinada a certificar els distintius d'origen i qualitat de les DOP i IGP vitivinícoles, DOP, IGP i ETG. I la tercera línia té l'objectiu de promocionar l'artesania alimentària a Catalunya.  

A qui va dirigit?

Per a la línia d’ajuts 1, en poden ser beneficiaris:
  • Els consells reguladors o entitats associatives sense ànim de lucre de productes amb DOP/IGP que no tinguin productors de base inscrits en el registre comunitari o els que tenen un reconeixement transitori.
  • Les entitats associatives sense ànim de lucre de productes amb ETG.
Per a la línia d’ajut 2, poden ser beneficiaris:
  • Els consells reguladors o entitats associatives sense ànim de lucre de les DOP i de les IGP, i els consells reguladors de les DOP i IGP vitivinícoles.
  •  Les entitats associatives de Catalunya d’elaboradors sense ànim de lucre de productes amb ETG.
I per a la línia d’ajut 3, poden ser beneficiàries:
  • Les entitats associatives d’artesans i artesanes, sense ànim de lucre, que representin els interessos d’una única activitat artesanal alimentària regulada i inclosa en el repertori d’oficis d’artesania alimentària que estableix l’annex 2 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desplega la Llei 14/2003, de 13 de juny, que estiguin inscrites al registre corresponent de la Generalitat de Catalunya

Podeu consultar més informació aquí.