Jornada 'Entre aromes i sabors' - Parc Agrari Baix Llobregat