Diet for a green planet - II Seminari Transnacional - Mollet - Setembre 2014