La Xarxa presenta el Directori d'empreses en el marc del Fòrum Gastronòmic

La Xarxa Productes de la Terra és una agrupació voluntària de 12 ens locals d’àmbit supramunicipal impulsada per la Diputació de Barcelona l’any 2010. L’objectiu de la Xarxa, que compta amb un cens de més d’un miler d’empreses, és enfortir el teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la demarcació de Barcelona.

La Xarxa Productes de la Terra disposa d’un Pla Estratègic on una de les principals línies d’actuació és la millora de la comercialització de les empreses que en formen part. En el marc d’aquesta línia, es duen a terme diferents accions amb l’objectiu que les empreses ampliïn les seves oportunitats de negoci: formació i assessorament en màrqueting i comercialització, presència a fires des de l’àmbit local fins l’internacional, elaboració de material promocional tant en paper com en suport digital, presència a Internet, accions de promoció del consum dels productes locals en l’àmbit de les escoles, institucions públiques... per destacar les més rellevants.

Aquest Directori presenta les dades de contacte de les empreses, destacant aquelles que produeixen o elaboren productes singulars, les que fan producció ecològica i aquelles que són centenàries. D’aquesta manera posem a l’abast dels clients potencials (restauradors, distribuïdors, comerç al detall especialitzat, col·lectivitats, públic fnal...) una informació que esperem que sigui molt valuosa i que és un actiu rellevant del nostre territori.

Xarxa Productes de la Terra

Octubre 2014