30 empreses de la província es formen en les 'Sessions formatives del Manual de gestió de la Xarxa' a Vic i Mataró amb una valoració global mitjana de 8,8

Des del programa Xarxa de Productes de la Terra, impulsat per la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració del Consell Comarcal d'Osona i Consell Comarcal del Maresme, es va organitzar 2 jornades formatives els passats dies 25 i 26 de febrer per orientar en temes de gestió a les empreses de productes alimentaris locals i de qualitat. Hi van assistir en global 30 empreses de la província. 

Són continguts que es recullen al Manual de gestió per a empreses de productes alimentaris locals i de qualitat, elaborat per l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona. Un manual elaborat per a les empreses d’aquest sector i que ja s’ha repartit a  tots els assistents a les sessions formatives. Els ponents dels curs són els següents:

Laia Sendra, tècnica de la Fundació Cedricat i responsable del programa FITA, ha tractat qüestions relatives a la constitució de l'empresa, finances i comptabilitat i recursos humans.

Ferran Blanch, soci fundador de VisionMarketing i professor d'ESADE, ha tractat qüestions de màrqueting i comercialització.

Oriol Urgell, gerent de PROEGA, enginyeria i consultoria especializada en indústria agroalimentària ha tractat temes d'Organització de la producció i cooperació empresarial.

La valoració global mitjana de la sessió per part dels assistents ha estat de 8,8  i alguns ponents han obtingut valoracions superiors al 9. Un 95% de les empreses participants han manifestat que recomanarien aquesta acció formativa.   Les properes sessions de presentació del Manual amb aquests mateixos ponents i programa se celebraran a:
  • 15 d'abril a Sant Cugat del Vallès. Museu del Monestir de St. Cugat. Jardins del Monestir, 1
La inscripció és gratuïta però necessària i la podeu fer efectiva contactant amb:   Teresa Augé Fundació CEDRICAT Tel. 973 48 43 29