Seminari transnacional 'Els sistemes agroalimentaris locals i les noves polítiques europees', 24 i 25 de Novembre 2011

Rururbal ha obert les inscripcions pel Seminari Final del Projecte que es farà a Barcelona el 24 i 25 de Novembre. El seminari té una doble finalitat: contribuir a entendre millor les noves tendències en les polítiques europees, agrícoles, territorials de co-construcció territorial en les zones periurbanes i estimular el debat sobre noves formes de governança alimentària i territorial. Durant el seminari es presentarà i  signarà la Carta Europea per a la Governança Territorial i Alimentària.
 

En el marc del projecte Rururbal de cooperació transnacional europea, tindrà lloc a Barcelona els dies 24 i 25 de novembre el Seminari Final del Projecte, després de 30 mesos de treballs. El seminari, que és obert a tothom, es desenvoluparà en dues jornades de treball i tres grans blocs temàtics: el futur de la Política Agrària Comunitària, els models territorials europeus i el paper de l'Agricultura en els models de gestió dels territoris metropolitans i rurals periurbans, i la governança alimentària territorial i els models de co-construcció de projectes territorials.

Durant el seminari es presentarà i se signarà la Carta Europea per a la Governança Territorial i Alimentària, redactada com a resultat del treball desenvolupat en el marc del projecte Rururbal. Aquesta carta es presenta no com un tancament del projecte, sinó com a punt de partida per al desenvolupament de nous projectes en altres territoris europeus.

L'assistència al seminari és gratuïta prèvia inscripció a la butlleta d'inscripció que trobareu a la web de Rururbal fins el 20 de Novembre. Les inscripcions es registraran per estricte ordre d'arribada de les butlletes (les places són limitades). El seminari tindrà lloc al Consorci EL FAR, carrer de l'Escar 6-8 de Barcelona i les llengües del seminari seran el català, el castellà, l'anglès, el francès i l'italià.

Rururbal és un projecte realitzat en el marc del Programa MED i té per objectiu dissenyar una estratègia de governança per al desenvolupament local sostenible i equilibrat dels territoris periurbans basada en la valorització, la comercialització i la promoció del consum dels recursos alimentaris locals.