Desenvolupen un estudi pioner a Espanya per millorar la producció de vi ecològic

Un grup de científics de la Universitat de Salamanca desenvolupen un estudi pioner a Espanya destinat a millorar i garantir la producció de vi ecològic a través de l'eliminació de l'ús de fertilitzants i productes fitosanitaris. La novetat principal de l'estudi és l'aplicació de l'aerobiologia, una disciplina que s'ha introduït recentment i que analitza la presència de components vius a l'atmosfera, com per exemple el pol·len o les espores. 

El treball, realitzat pel Grup de Palinologia i Conservació Vegetal del Centre Hispano-Lus d'Investiagacions Agràries (CIALE) s'ha basat en la recollida d'aquestes partícules a través d'uns captadors. Han estudiat la quantitat de pol·len present a la vinya, que els ha permès donar una xifra aproximada de la futura producció.

L'objectiu és combinar diversos procediments metodològics com la fenologia i la meteorologia, més típics d'aquesta disciplina, amb altres més innovadors com l'aerobiologia i l'estadística per tal de crear models predictius aplicables als estadis de producció de la vinya. Amb tota la informació recollida el grup treballa en la creació d'un complet registre de dades que contribueixi a la presa de decisions i actuacions dels productors vitivinícoles. 

El vi ecològic, un sector en creixement

La producció de vi ecològic, regulada fa poc per Brussel·les, ha crescut aproximadament un 150 per cent durant la última dècada. És aquest creixement el que ha estimulat nombroses investigacions relacionades amb la qualitat i la producció de vi ecològic. Mitjançant aquest estudi els investigadors pretenen impulsar la responsabilitat empresarial i obtenir una producció més respectuosa amb el medi ambient