El Govern de la Generalitat de Catalunya crea una acreditació específica per a la venda de proximitat de productes alimentaris

El Govern  va aprovar la setmana passada el decret que regularà l’acreditació de la venda de proximitat dels productes agroalimentaris. La nova normativa respon a la demanda creixent dels productors agraris i del sector de la restauració d’obtenir un reconeixement específic per a aquest tipus de comercialització, a més de voler complir les noves exigències d’una part dels consumidors.

El decret ha estat elaborat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i altres conselleries de la Generalitat amb l’objectiu de potenciar aquest tipus de venda a Catalunya, i recull les aportacions presentades pel sector .   Aquest decret pretén potenciar la venda directa i de circuit curt; també ajudar a maximitzar els esforços de foment i promoció dels productes de temporada, i millorar la sensibilitat envers l’entorn, reduir la petjada de carboni i conservar el paisatge.Al mateix temps, és una normativa que persegueix la dinamització de l’economia productiva i el desenvolupament rural, i també la defensa dels petits productors i el consum local.  

El logotip identificatiu de la Venda de Proximitat

El logotip amb què s’identificaran els productes i els productors agraris que venen directament consisteix en una fletxa que envolta una tipografia amb la inscripció Venda de Proximitat i el subtítol circuit curt o directa segons la imatge que s’hagi d’utilitzar per a cada cas.   Aquells qui compleixin els requisits, un cop adherits al sistema de venda de proximitat, podran descarregar-se el logotip identificador al web de la Generalitat. Després d’aquest tràmit, es pot emprendre immediatament l’activitat.