El DAAM publica el programa d'innovació al sector agroalimentari del 2012

El document presenta més de 1.300 accions que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) de la Generalitat de Catalunya té previst realitzar en matèria de gestió del coneixement, professionalització del sector i foment de la innovació. El programa destaca com a àmbits estratègics: la gestió eficient de l'aigua de reg, la comercialització, la Política Agrària Comuna, el benestar animal i el Medi Ambient i la Biodiversitat.

Us el podeu descarregar aquí.

Amb aquest nou any, el DAAM també lidera la definició d’un Pla estratègic interdepartamental de R+D+I agroalimentari i rural de Catalunya. El Pla permetrà optimitzar recursos i definir actuacions i polítiques comunes  entre tots els agents de Catalunya implicats en la generació i aplicació del coneixement (R+D) i la transferència d’aquest per transformar-lo en productes i serveis amb valor afegit.