Es lliura a l'Ajuntament de Granollers l''Estudi de viabilitat de l'agrobotiga de Granollers'

La Diputació de Barcelona ha lliurat, a sol·licitud de l'Ajuntament de Granollers, l'Estudi de viabilitat de l'agrobotiga de Granollers', realitzat en el marc del programa 'Mentor territori' impulsat per l'Àrea de Desenvolupament i Ocupació, que coordina la Xarxa Productes de la terra. Per aquesta ocasió s'ha comptat amb la col·laboració de personal tècnic de la Gerència d'Espais Naturals, que també participa en accions de la Xarxa Productes de la terra.

El programa 'Mentor territori' ofereix assistència tècnica especialitzada als ens locals en projectes de desenvolupament econòmic, bàsicament en la seva vessant de viabilitat i impacte econòmic.

El projecte 'Estudi de viabilitat de l'agrobotiga de Granollers' estableix un pla de treball i un pla de viabilitat a tres anys per reorientar el model de negoci de l'agrobotiga de la Societat Agrícola de Transformació (SAT) de Granollers cap a un concepte comercial modernitzat, adaptat a noves tendències comercials i orientat a les noves pautes de compra i consum de productes agroalimentaris locals i de qualitat. D'aquesta manera, les recomanacions que s'hi recullen es plantegen de tal forma que el model sigui sostenible econòmicament i que millori la rendibilitat i la competitivitat del negoci, així com de les explotacions dels membres de la SAT i de les produccions de l'espai agrari de Palou.