El DAAM publica la norma tècnica de producció integrada d’elaboració de vi i cava

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha publicat al DOGC (núm. 6254, del 15/11/2012) l’aprovació de la norma tècnica específica d’elaboració de vi i cava. Com a novetat més significativa, cal destacar que aquesta norma incorpora nous processos que s’utilitzen en l’elaboració del cava que per altra banda és el vi escumós produït majoritàriament segons el Mètode Tradicional a Catalunya.

En la redacció del nou document s’ha treballat per a que els principis de la producció integrada estiguin recollits dins d’aquesta norma tècnica, d’aquesta manera pròximament arribaran al mercat les primeres ampolles de vi i cava produïdes seguint aquestes directrius de qualitat i de respecte pel medi ambient contribuint d’aquesta manera a la sostenibilitat de l’entorn de les zones de producció i d’elaboració catalanes.

Segons dades del Consell, actualment la superfície de producció integrada de raïm per vinificació representa gairebé un 5 per cent del total de la superfície de raïm que es conrea a Catalunya, essent a la demarcació de Lleida on es concentra la major part de la superfície, tot i que actualment a Catalunya hi ha més de 2.000 hectàrees certificades d’aquest producte.

Durant els últims anys, de manera general es constata una clara consolidació d’aquest sistema de producció respectuós amb el medi ambient i amb la salut de les persones. A l'àmbit d’Espanya la superfície de producció integrada durant el 2011 va ésser de 766.070 hectàrees, observant-se durant els darrers anys un increment constant i continuat de la producció integrada. En el 2011, la superfície s’ha incrementat un 16 per cent respecte a l’any anterior.

Pel que fa a Catalunya, pionera en la implantació d’aquest sistema de producció, durant l’any 2011 la superfície de producció integrada va créixer un 1,76 per cent. Actualment hi ha inscrites més de 32.000 hectàrees.