Disposar de menjadors escolars ecològics és possible: conclusions de la Jornada de Menjadors Escolars Ecològics

El passat divendres 30 de maig es va celebrar amb èxit una Jornada per difondre els menjadors escolars. A la Jornada, que va comptar amb el suport de la Xarxa Productes de la Terra, van asistir unes 135 persones representants d'escoles, Ampes, productors i institucions interessades per aquest tema.

 Les ides clau que es van presentar van ser:

El model alimentari actual a les escoles es basa en el preu i no en la qualitat, amb aliments congelats, precuinats i produïts molts cops lluny dels centres on es consumeix. Aquest model a més d'una baixa qualitat alimentària, té reprecussions mediambiental importants. A Catalunya 10 grans empreses dominen el 50% de la restauració col·lectiva amb el model que hem esmentat abans.

D'altra banda Catalunya ha perdut la seva capacitat agrària (ara només el 3% de la població es dedica a l'agricultura) però seria possible que el país fos gairebé autosuficient només en ecològic si es posés a produir tota la terra disponible.

Segons la legislació catalana són els Consells Escolars qui decideixen com es gestiona el menjadors escolar, per tant el canvi és possible, només cal posar l'alimentació en el centre. Caldria però fer alguns canvis a la legislació catalana ja que el preu del menú no s'incrementa des del 2005 i també s'haurien d'incloure condicions als plecs de clàusules administratives que afavorissin aquest model.

Fins ara hi ha identificades a Catalunya 33 escoles de primàries i 6 escoles bressol amb menjadors ecològic de proximitat . Experiències totes positives, qui fa el pas ja no torna enrere. L'Associació de menjadors ecològics ha fet un web que estarà disponible en breu on, sobre el mapa, es poden veure totes les escoles que disposen d'aquestes menjadors i els productors que les abasteixen.

Algunes administracions ja han fet el pas per promoure aquest tipus de menjadors: l'Ajuntament de Mollet, gràcies a un projecte europeu, faran el canvi a menjadors ecològics a les tres escoles bressol de què disposen i a dos centres de persones amb discapacitat, aprofitant la producció del parc de Gallecs . Altres experiències en el marc de la Xarxa Productes de la Terra, s'ha impulsat des de l'Agencia de Desenvolupament del Garraf on diverses escoles s'abasteixen de productes de proximitat, al Vallès Oriental, Moianès, Berguedà i Maresme. 

La Xarxa Productes de la Terra posa a disposició el seu potencial amb gairebé 1300 empreses a la provincia de Barcelona que produeixen productes alimentari local i de qualitat i de les que entre un 15% i 20% tenen el certificat de producció ecològica, com possibles proveïdors d'aquests menjadors ecològics i de proximitat.  Des de la Xarxa es valora però que cal treballar l'associacionisme entre els productors i el tema de la distribució per fer possible el canvi.