Es crea una associació europea per a la innovació en fruites i hortalisses

La comissió de recerca i innovació de l’Assemblea de les Regions Europees hortofructícoles (AREFLH) ha anunciat la decisió de crear una Associació Europea per a la Innovació (AEI) en els temes de fruita i hortalissa. Tant l’AREFLH com l’European Fresh Produce Association (FRESHFEL) seran les responsables del projecte que associarà centres de recerca, d’experimentació i transferència, i organitzacions representatives del sector (tant de la producció com de la comercialització).

Aquesta iniciativa entronca amb l’objectiu establert per l’European Fruit Research Institutes Network (EUFRIN) d’elaborar una agenda estratègica per la recerca i innovació per a la producció de fruites, amb el propòsit d’establir els objectius per als que realitzar la recerca i la investigació per la cadena de valor de la fruita. D’altra banda, l’AREFLH serà l’encarregada d’establir l’agenda estratègica per al sector d’hortalisses.

L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) coordina la comissió de recerca de l’AREFLH i forma part de la Junta d’EUFRIN. Atesa la voluntat de la Unió Europea (UE) de promoure una política d’innovació que permeti transferir als usuaris finals els resultats de la recerca bàsica i aplicada, l’objectiu d’aquesta nova associació consistirà a presentar a la Comissió els projectes de recerca i innovació per al vuitè programa marc 2014-2020.

Els temes proposats per l’AEI són els següents:

  • Producció sostenible i agro-ecologia: sistemes de producció sostenibles, reducció de l’ús dels pesticides, minimització dels residus.
  • Accés als mercats (adaptació dels productes als mercats: nous sectors, nous productes).